Na tropach Smętka. Pieśń ziemi ma wiele głosów.

DATA PREMIERY: 26-09-2020

Autor: Melchior Wańkowicz

Reżyseria – Rudolf Zioło

Adaptacja – Daria Kubisiak, Martyna Wawrzyniak

Scenografia – Katarzyna Stochalska

Muzyka – Marcin Nenko

Wizualizacje Aleksander Janas – kolektyw kilku.com

Spektakl bierze udział w VII edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

OPIS SPEKTAKLU

Twórcy spektaklu podążają tropem dwuosobowej załogi „Kuwaki”, na którą składał się Melchior Wańkowicz i jego córka Marta „Tilla” Wańkowicz. Razem poznają mazurskie i warmijskie chałupy, wsie, jeziora, napotkanych mieszkańców i nastroje przemierzanego krajobrazu.

Na oczach widza będzie powstawał teatralny reportaż pokazujący mikro i makrokosmos Mazur z portretem Mazura – z jego duszą i terenem, z którego wyrastał, z codziennym funkcjonowaniem, mową i jej odmianami oraz z jego uczuciowością i pragmatyzmem.

Pojawi się też temat plebiscytu, który wymusił podziały. Można w tym dostrzec analogię do współczesnych technik populistycznych, faszystowskich rządów czy sposobów używanych w wojenkach wewnątrzkrajowych.

OBSADA

ALEKSANDRA KOLAN
(Fotografka)

EWA PAŁUSKA-SZKOZDA (Językoznawczyni)

CEZARY ILCZYNA
(Redaktor Montujący)

WOJCIECH RYDZIO
(Fotograf)

MICHAŁ FELCZAK
(Antropolog)