Intymnie spektakl z udziałem osób niepełnosprawnych

Intymnie spektakl z udziałem osób niepełnosprawnych

15 listopada na Scenie U Sewruka odbyła się premiera spektaklu „Intymnie”, w reżyserii Pawła Bilskiego przy współpracy z Agatą Pośnik, uczniów II roku Studium Aktorskiego.

Przedstawienie zwieńczyło warsztaty teatralne organizowane dzięki stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, w dziedzinie Teatru.

Grupa 9 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Strzał w 10! zagrała spektakl i zabrała widzów w swój świat. Świat intymny, osobisty, ukazujący blaski i cienie ich życia. Gratulacji oraz owacji nie było końca. Widzami spektaklu byli m.in. osadzeni z Aresztu Śledczego w Olsztynie, dla których spektakl był formą resocjalizacji. Do produkcji spektaklu zaangażowano m.in. Fundacja Oczami Brata, której szefuje Paweł Bilski.

Taka forma prowadzenia warsztatów, angażująca osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ma niesamowity sens i realnie wpływa na jakość życia, nie tylko osób z niepełnosprawnością, jak również ich rodziców, opiekunów, pełnosprawnych widzów czy uczniów i pedagogów Szkoły Aktorskiej. Spektakl uwrażliwił odbiorcę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, poruszał temat niepełnosprawności, samodzielności, tolerancji oraz kwestie szeroko rozumianego „tabu” związanego m.in. z postrzeganiem, a w niektórych przykrych sytuacjach wyzywaniem i upokarzaniem osób z Zespołem Downa.

Udowodniliśmy, że osoby z niepełnosprawnością potrafią pracować, mają wiele ciekawych zainteresowań i wcale nie różnią się od osób pełnosprawnych.

Podobne działanie Paweł Bilski zrealizował w swoim rodzinnym mieście w Częstochowie, 10 lat temu będąc wówczas uczniem artystycznego liceum, gdzie założył teatr integracyjny, który prowadzony jest do dnia dzisiejszego.

Dodaj komentarz