Dotychczasowe działania w ramach projektu

Dotychczasowe działania w ramach projektu

Jarosław Cymerman – wicedyrektor Instytutu Teatralnego, przedstawiając teatry wytypowane do pilotażu programu Przestrzenie Sztuki, powiedział:  „wybraliśmy instytucje operatywne, skuteczne, które już wcześniej dużo robiły dla szerzenia kultury teatralnej w swoim najbliższym otoczeniu”.

Teatr Jaracza jest bardzo dobrym przykładem takiej instytucji, która natychmiast po rozpoczęciu programu w lipcu tego roku, ostro ruszyła do organizowania spotkań w ramach modułu Studium Reportażu. Odbyły się już trzy z nich: dwa poświęcone książce Adama Wajraka „Wilki” (w tym jedno on-line) oraz „Sąd nad Wańkowiczem”.


Pretekstem do tego ostatniego była premiera „Na tropach Smętka” Wańkowicza w reżyserii Rudolfa Zioło (26.09.20) – historii o podróży przez przedwojenne Warmię i Mazury. W rozmowie dotyczącej współczesnych tras i historii, przy pomocy których da się opowiedzieć o współczesności ziem odwiedzanych przed dziesięcioleciami przez Wańkowicza, udział wzięli: prof. UWM Joanna Szydłowska, autorka antologii reportaży o Warmii i Mazurach, prof. Robert Traba, historyk, współzałożyciel Fundacji Borussia oraz Włodzimierz Nowak, reporter.  


O ile to spotkanie wraz z premierą, której towarzyszyło, dotyczyło reportażowego poszukiwania prawdy o historyczno-społecznym dziedzictwie Warmii i Mazur, o tyle oba odbywające się wokół książki Wajraka przywoływały kontekst ekologiczno-przyrodniczy. Te poświęcone „Wilkom” także miały swój wymiar teatralny.

Trzy aktorki Teatru Jaracza: Marzena Bergmann, Agnieszka Giza i Ewa Pałuska-Szozda wykonały pod kierunkiem Basi Święcickiej czytanie performatywne fragmentów książki Wajraka. W ten sposób moduł reportażowy Przestrzeni Sztuki konsekwentnie wspiera tworzenie kultury teatralnej zakorzenionej w lokalności i ułatwia w czasie niesprzyjającym teatrowi podtrzymywanie dialogu między twórcami a odbiorcami.

Dodaj komentarz